Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Atatürk Orman Çiftliği’ndeki yeni yapılaşma kararının iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması için Danıştay’a başvuruda bulundu.

Danıştay 6. Daire’nin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yapımında hukuksuz olduğuna dair hali hazırda iki ayrı kararı olmasına rağmen, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde yeni yapılaşmanın önünü açacak olan bu yeni ilke kararı ile 2014’te Saray için alınan ilke kararı ile olduğu gibi yeni hizmet binaları yasallaşmış sayılacak.

Resmi Gazete’de 30 Mart 2021 tarihinde yayımlanan kararla 271 sayılı ilke kararı iptal edilerek, yerine 1700 sayılı karar getirildi. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçerek konuyu yeniden Danıştay’a taşıdı. HKP avukatları, 1700 sayılı ilke kararının hukuka ve kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı hakkında Danıştay 6 Dairesi’nde dava açtı.


“DANIŞTAY’IN KARARLARININ ARKASINDAN DOLANIYORLAR”

Danıştay’a verilen dava dilekçesinde, “Kültür ve Turizm Bakanlığı sanki yasanın amir hükmünün gereğini yerine getirmiş izlenimi vermektedir. Ancak kararın devamı incelendiğinde gerçek amacın farklı olduğu görülmektedir. Danıştay’ın kararlarının arkasından dolanıyorlar bu değişiklikle, yargı kararlarına uymamanın getireceği yargılanmadan kurtulmaya çalışıyorlar” denildi.


“BAKANLIK KANUNA KARŞI HİLE YOLUNA BAŞVURMUŞ”

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesi hatırlatılan dilekçede, “Kültür ve Turizm Bakanlığı açık kanun hükmüne rağmen kanuna karşı hile yoluna başvurmuş ve kararda belirtilen ibareleri kelime değişiklikleri ile aynen korumuştur. Amaç kanuna karşı hile yoluyla Danıştay 6. Dairesi’nin kararlarını uygulamaktan kaçınmaktadır. En önemli amaç; yukarıda belirtilen Danıştay kararlarına göre kaçak olduğu bir kez daha tescillenmiş olan ve acilen boşaltmaları gereken Kaçak Sarayı korumak. Mustafa Kemal’in mirası olan ve halkımıza bağışladığı Atatürk Orman Çiftliği’ni talana devam etmek” ifadelerine yer verildi.


“İYİ NİYETLİ BİR İŞLEM DEĞİLDİR”

Dilekçede, Danıştay 6. Dairesi’nin 21 Ekim 2020 tarihli kararı ile 271 sayılı “Tarihi Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları” ilke kararının a ve e maddelerindeki “kamu hizmet yapıları” ibareleri ile f maddesinde “koruma amaçlı imar planları onaylanmadan” ibaresinin iptaline yönelik karar verdiği hatırlatıldı.

İptal edilen 271 sayılı ilke kararının a ve e maddesinde, “kamu hizmet yapıları” ifadesi yerine 1700 sayılı ilke kararının a ve e maddesinde “resmi kurum yapıları” ifadesi kullanıldı. Dilekçede, Her iki ibarenin de aynı anlama geldiği vurgulanarak, “Adeta aklımızla alay edilmektedir. Amaç kanuna karşı hiledir. İyi niyetli bir işlem değildir. Bu nedenle iptali gerekir” denildi.


“ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜDÜR”

Danıştay’da açılan davanın ardından HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Av. Sait Kıran, “Biliyoruz ki, AKP’giller yasa ve hukuk tanımazlıkta ısrar edecekler. Çünkü bunlar çıkar amaçlı organize bir suç örgütüdür. Alelade bir siyasi parti değildir. Tek bildikleri var; vurgun, talan, yolsuzluk, kanunsuzluk, halka ve ülkeye düşmanlık” dedi.