Avrupa Birliği’nin (AB), Yeşil Mutabakat Çağrısı ile karbon salınımını kademeli olarak sıfıra indirerek pek çok alanda ‘karbonsuz ekonomi’ modelini hayata geçirmeyi planladığını anımsatan CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, "Paris Anlaşması’nı TBMM de onaylayacak mısınız?" diye sordu.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Öztunç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Öztunç, önergede şu açıklamaları yaptı:


“2030'DA YÜZDE 50 AZALMA, 2050’DE SIFIR KARBON SALINIMI”

“AB, Aralık 2019’da AB Komisyonu tarafından açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı ile 2030’a kadar karbon salınımını yüzde 50 azaltmayı, 2050 yılına kadar ise ‘net-sıfır karbon salım’ hedefine ulaşmayı hedefliyor. Yeşil Mutabakat adı verilen bu yeni büyüme stratejisi, sanayiden tarıma, ulaştırmadan enerjiye 'karbonsuz bir ekonomi' modeli getirirken ticareti de yeniden şekillendirmeyi hedeflemektedir. 2030 ve 2050 iklim hedeflerine ulaşabilmek için enerji sisteminin karbondan daha fazla arındırılması, kritik bir öneme sahiptir.


"YEŞİL MUTABAKAT ÇAĞRISI'NIN TÜRKİYE'DE NASIL KARŞILIK BULDUĞU CEVAPLANDIRILMALIDIR"

AB’nin bu süreçteki öncelikleri; çevre dostu teknolojilere yatırım yapılması, sanayide inovasyonun desteklenmesi, özel ve toplu taşıma sektörlerinde ulaşımın temiz, ucuz ve sağlıklı alternatifler ile sunulması, enerji sektörünün karbonsuzlaşması ve yüzde yüz yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, binaların enerji verimli hale getirilmesi olarak sıralanıyor. Mutabakat çerçevesinde 'karbon sınır vergisi-sınırda karbon düzenlemesi-SKD' uygulanması planlanmaktadır. Avrupa Komisyonu Yeşil Mutabakat Çağrısı'nın Türkiye’de nasıl karşılık bulduğu sorularının cevap bulması gerekmektedir."


"PARİS ANLAŞMASI'NI TBMM'DE ONAYLAYACAK MISINIZ?"

Ali Öztunç, Bakan Kurum’a şu soruları yöneltti:

"Avrupa Yeşil Mutabakat stratejisine göre AB, bundan böyle başka ülkelerle yapacağı serbest ticaret anlaşması gibi anlaşmalar için aday ülkenin Paris Anlaşması’nı 'onaylama ve etkin bir şekilde uygulaması ön şartını getireceğinden, Paris Anlaşması’nı TBMM'de onaylayacak mısınız?

AB'ye aday ülkeler içerisinde olduğumuz gerçeği ile gelecek nesillere karbondan arınmış iklim ve çevre önlemleri, emisyonlarda ek azaltımlar için gerekli standartları ve mevzuatı bugünden hazırlama konusunda atılacak adımlar nelerdir?

Türkiye’deki firmaların büyük bir kısmı AB’ye üye ülkelere ihracat yapmaktadır. Türk Şirketlerinin Yeşil Mutabakat çağrısına uyumu, hangi kuruluşlar veya ajanslar tarafından gerçekleştirilecektir? 

Genel kriterlere uyumu konusunda ortaya çıkan maliyetleri karşılama noktasında hangi çalışmalar yapılmaktadır?

Perakende sektörü yanı sıra lojistik, dağıtım ve ulaşımdan kaynaklanan CO2 emisyonları önemli bir yer tutmaktadır. Komisyon’un 2030 itibarıyla her türlü ambalaj ve paketlemenin biyolojik olarak çözünür ve bitki bazlı plastik yoluyla sağlanması yönünde uygulamaları açısından Türkiye’de hangi hazırlık çalışmaları yapılmaktadır?

Üretimde karbonsuzlaşma süreci ile birlikte güçlenecek teknoloji ve finans sektöründe, yeşil teknoloji yatırımları ve sürdürülebilir finansman modelleri önem kazanacağından Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri konusunda ne gibi çalışmalar yapılmakta ve ne kadarlık bütçe ayrılmıştır?

‘Tarladan Sofraya’ stratejisi ile döngüsel bir ekonomiye ulaşılması hedeflendiğinden, özellikle tarım, gıda ve perakende sektöründe sürdürülebilir gıda tüketimini, uygun fiyatlı ve herkes tarafından kolayca erişilebilen sağlıklı gıdayı teşvik etmek amacıyla nasıl çalışmalar yapılmaktadır?

Tarladan Sofraya stratejisi ile gıda kaynağı, besin değeri, çevresel ayak izi gibi dijital bilgilerin tüketiciye verilmesi konularında çalışmalarınız var mıdır?

Tarladan Sofraya stratejisi ile özellikle çiftçi ve balıkçılar ile ilgili stratejik planlar, hassas tarım, organik tarım, agroekoloji, tarımsal ormancılık ve hayvanları koruma noktasında hangi standartları geliştireceksiniz?

Yeşil Mutabakat kapsamında, eski ve verimli olmayan binaların yenilenmesi ve bu yenileme işlemleri sırasında döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak malzeme kullanımı ön plana çıkmaktadır. Yapı ve inşaat sektörünü, mimarları, mühendisleri, meslek odalarını ve yerel yönetimleri bir araya getiren açık bir platform ve finansmanı ile ilgili nasıl çalışmalar yapılmaktadır?"

Kaynak: Anka Haber