İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin spor alanındaki geleceğini planlamak için ilgili tüm paydaşların katılımıyla "İstanbul Spor Ana Planı Spor Çalıştayı" düzenleyecek. Yarın çevrimiçi, 11 Temmuz Pazar günü de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla yüz yüze gerçekleştirilecek çalıştayda, kentin spor vizyonunun politika ve stratejilerinin oluşturulması, spor alanında yapılacak yatırım ve hizmetleri ele alınacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan İstanbul Kenti Spor Ana Planı oluşturmayı amaçlayan çalıştayı 10-11 Temmuz’da yapılacak. Çalıştay, ilgili tüm paydaşları bir araya getirecek. İlk gün online yapılacak çalıştayın ikinci günü ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açılış konuşmasıyla Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yüz yüze gerçekleştirilecek.

Çalıştayda, sporun ve olimpiyat ruhunun geniş kitlelere yayılması, spor kültürünün oluşturulması, fiziksel aktivite düzeyinin arttırılarak sağlıklı ve sportif bir toplum oluşturulması, spor alanında yapılacak yatırım ve hizmetlerin belirli bir program dahilinde halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde ilerlemesi için yapılması gerekenler konuşulacak. 


8 KONU BAŞLIĞI

“Spor Hizmetlerinin Çeşitliliğini ve Erişilebilirliğini Artırarak Kentin Spor İmkânlarını Genişletmek” hedefine ulaşmak için oluşturulacak stratejilere temel oluşturmak adına düzenlenecek olan çalıştayda şu 8 konu başlığı ele alınacak:

- Spor ve Yeni Yönetim Modelleri

- Spor ve Eğitim

- Spor ve Kadın

- Spor ve Medya

- Sporun Toplumsal Etkileri ve Sosyal Sorumluluk

- Spor ve Kent Yaşamı

- Spor, Bireysel Gelişim ve Sağlık

- Performans Sporları ve Kulüpler

Kaynak: Anka Haber