Türkiye Bankalar Birliği (TBB), zor durumda olan şirketler için getirilen finansal yeniden yapılandırma ile ilgili olarak çerçeve anlaşmalarda değişiklik yapıldığını duyurdu. Buna göre, finansal yapılandırmadan yararlanmak isteyen küçük ölçekli firmalar için başvuru tarihi itibariyle anapara borç miktarı 25 milyon TL’den 100 milyon TL 'ye çıkarıldı. 100 milyon ve üzeri borçlular büyük ölçekli firmalar kapsamında değerlendirilecek.

TBB'den yapılan duyuruda, finansal yeniden yapılandırmadan (FYY) yararlanacak küçük ve büyük ölçekli şirketlerle ilgili çerçeve anlaşmalarda değişiklik yapıldığı bildirildi.

Buna göre, küçük ölçekli şirketler için finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmasındaki değişiklikler şöyle: 


Başvuru tarihi itibariyle Alacaklı Kuruluşlara olan anapara (nakit gayrinakit) borç toplamı 25 milyon TL’den 100 milyon TL 'ye artırılmıştır.

Yapılandırmanın daha alternatifli hale getirilmesini teminen; vade, ödemesiz dönem ve faiz oranı parametreleri güncellenmiştir.

FYY başvuru sahiplerine ek süre ve ilave başvuru hakkı tanınmasını teminen "Başvurusu kabul edilmeyen borçlunun, tekrar başvuru yapması için ilk başvuru tarihinden itibaren üç ay geçmesinin zorunlu olmasına ilişkin ilave yapılmıştır.

Küçük Ölçekli Uygulama kapsamının genişletilmesi nedeniyle uygulama süreci prensiplerinde değişiklik yapılmıştır.

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları (Küçük Ölçekli Uygulama) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Bu uygulama için Rekabet Kurumu’na menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulacaktır. Kurumun uygun görmesi halinde vereceği muafiyet onayı akabinde uygulama yürürlüğe alınacaktır.

Finansal yeniden yapılandırmadan yararlanacak büyük ölçekli şirketler için yapılan çerçeve anlaşma değişiklikleri de şunlar:


Küçük Ölçekli Uygulama ile başvuru tarihi itibariyle Alacaklı Kuruluşlara olan anapara (nakit gayrinakit) borç toplamı 25 milyon TL’den 100 milyon TL'ye artırılmıştır. FYYÇA küçük ölçekli kapsamının genişletilmesinden dolayı 25 milyon ve üzerinde borçlular değiştirilerek 100 milyon ve üstü borçluların Büyük Ölçekli Kapsamına alınması öngörülmüştür.

Fizibilite raporu hazırlanması sırasında gecikmeyi önlemek için mali durum tespitinin makul süre içerisinde sonuçlandırılmasının Lider Bankanın gözetmesine ilişkin düzenlenme getirilmiştir.

Salgın nedeniyle yaşanan gecikmeler dikkate alınarak, 01.03.2020- 30.09.2020 tarihleri arasındaki FYY başvuruları için ek süre (120 Gün) ve ilave başvuru hakkı (60 gün) tanıyan geçici bir madde eklenmiştir.

Uygulamadaki sorunların çözümlenmesini teminen ilave maddeler getirilmiştir.

Uygulama Süreci Prensiplerine FYYÇA’da öngörülen oylamaların daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması için düzenlemede yetki verilen oylamaların Lider Banka oyu ile başlayarak maksimum 10 iş günü içerisinde tamamlanması yönünde ilave hükümler eklenmiştir.

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları (Büyük Ölçekli Uygulama) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Bu uygulama için Rekabet Kurumu’na menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulacaktır. Kurumun uygun görmesi halinde vereceği muafiyet onayı akabinde uygulama yürürlüğe alınacaktır.

Kaynak: Anka Haber